Despre proiect

Proiectul se integreaza in „Anul European de Lupta Impotriva Saraciei si a Excluderii Sociale” avand ca tema eliminarea discriminarii, promovarea incluziunii sociale avand ca beneficiari directi/indirecti, copiii si tinerii proveniti din medii defavorizate (tineri de etnie rroma, tineri proveniti din mediul rural) si corespunde prioritatilor programului Tineret in Actiune avand ca scop pregatirea unui grup de tineri pentru a forma o retea functionala de promovare a voluntariatului ca oportunitate pentru asigurarea accesului tinerilor din mediul rural al judetului Constanta la informatie, orientare, consiliere profesionala si valorificare a resurselor lor personale.Proiectul respecta obiectivele si principiile directoare ale „Anului European de Lupta Impotriva Saraciei si a Excluderii Sociale” privind recunoasterea drepturilor (sensibilizarea opiniei publice cu privire la situatia persoanelor sau grupurilor aflate in situatii vulnerabile, contribuind astfel la combaterea stereotipurilor si a stigmatizarii) si responsabilitatea si participarea comuna (cresterea gradului de participare a tinerilor la politicile de incluziune sociala si la viata comunitatii din care provin).
Activitatile derulate in cadrul proiectului au ca scop prevenirea si combaterea discriminarii si a marginalizarii sociale, stimularea participarii tinerilor la viata sociala, educationala, culturala si imbunatatirea relatiilor dintre tineri.

Proiectul “Şanse egale” are ca scop promovarea voluntariatului ca oportunitate pentru asigurarea accesului tinerilor din mediu rural (grup tinta defavorizat) al judetului Constanta la informatie, orientare, consiliere profesionala si valorificare a resurselor lor personale prin metode adaptate nevoilor elevilor cu varste cuprinse intre 14-17 ani si ale tinerilor cu varste cuprinse intre 18-25 ani.Printre obiectivele proiectului se numara informarea si sensibilizarea unui numar de cel putin 400 tineri,prin metoda teatrului forum, cu privire la voluntariat ca oportunitate pentru identificarea propriilor obiective,interese, aptitudini profesionale,abilitati de viata, consilierea de grup prin metoda experientiala pentru maxim 100 tineri selectati din cei 400, pentru constientizarea abilitatilor de viata si aptitudinilor profesionale, precum si a modalitatilor de dezvoltare/valorificare a acestora si realizarea unui stagiu de voluntariat pentru maxim 40 tineri selectati dintre cei 100, care vor fi plasati in ONG-uri activand in urmatoarele domenii: social-tineret, educatie civica, sanatate, protectia mediului inconjurator, cultura-arta-sport, dezvoltare comunitara, in vederea dezvoltarii abilitatilor descoperite. Activitatea centrala va consta in organizarea unui seminar national cu tematica instruirii tinerilor voluntari, pe o perioada de 5 zile, la Lepsa, jud. Vrancea, la care vor participa 20 tineri reprezentanti ai ONG-urilor active in domeniul voluntariatului si combaterii discriminarii, experti ONG, responsabili politici tineret si membrii echipa de implementare proiect.

Activităţile prevăzute pe tot parcursul desfăşurării proiectului pentru implementarea acestuia:

Activitatea 1: Formarea echipei de proiect.
Activitatea 2: Identificarea problemelor cu care se confrunta elevii/tinerii proveniti din mediul rural prin realizarea unei minicercetari sociologice .
Activitatea 3: Derularea campaniei de informare, educare si constientizare „Orientarea si consilierea profesionala pentru tinerii proveniti din mediul rural”.
Activitatea 4: Organizarea seminarului national de tineret.
Activitatea 5: Organizare stagiu de voluntariat pentru 40 tineri selectati in urma activitatilor specifice proiectului.
Activitatea 6: Realizare „Ghidul tanarului voluntar”.
Activitatea 7: Evaluarea si diseminarea rezultatelor proiectului.